Kategorie

Ogólne zasady udzielania świadczeń


Świadczenia z pomocy społecznej dzielą się na kilka kategorii:


1) Świadczenia pieniężne, których przyznanie jest zależne od dochodu. Są to:

 • Zasiłek stały
 • Zasiłek okresowy
 • Zasiłek celowy
 • Dożywianie w formie posiłku i zasiłku celowego na zakup żywności (kryterium podniesione do 150%)
 • Usługi opiekuńcze

2) Świadczenia niepieniężne, niezależne od dochodu. Są to:

 • Interwencja kryzysowa
 • Praca socjalna

3) Świadczenia przyznawane w przypadku klęski żywiołowej, których zasady realizacji ustala Wojewoda w wypadku zaistnienia takich sytuacji.

 

4) Świadczenia specjalne, które można przyznać mimo dochodów wyższych, niż kryterium dochodowe np:

 • Specjalny zasiłek celowy
 • Specjalny zasiłek okresowy

5) Świadczenia przyznawane pod warunkiem zwrotu (gdy jest taka potrzeba a dochody przekraczają kryterium dochodowe.

 • Zasiłek okresowy
 • Zasiłek celowy
 • Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie